torsdag 7. november 2013

Spillestil - en oppklaring

Gjennom hele sesongen har det vært endel debatt rundt Branns spillestil i media. Kritikere har hevdet at klubben mangler en tydelig spillestil, mens klubben har hevdet at kritikken i hovedsak skyldes at spillestilen er såpass sofistikert at kritikerne rett og slett ikke forstår den.

EFIV vil her komme med en nøktern og systematisk sekspunkts gjennomgang av de viktigste særtrekkene ved Branns spillestil. På samme måte som et visst minimum av kjennskap til teaterets konvensjoner kan øke gleden ved et teaterbesøk håper vi at et visst minimum av forståelse for Branns spillestil vil bedre totalopplevelsen for den inkompetente supporter. Samtidig er det også slik at når spillestilen er klargjort burde grunnlaget for kritikk være borte, noe som i sin tur forhåpentligvis burde føre til ro rundt klubben.

1) Resultatorientering
Kanskje det fremste særpreget for Brann anno 2013. Selv lilleputt-lag (og Barcelona) kan hale ut tiden med ettmålsledelse og to minutter igjen å spille, men Brann har gjennom sesongen klart å være mer konsekvente enn de fleste andre i å spille for å forsvare et resultat - uavhengig av hva resultatet til enhver tid måtte være. Ettmålstap kan bli til tomålstap fortere enn menigmann aner, derfor er det all grunn til å holde hodet kaldt og bruke noen ekstra sekunder på hvert innkast mot slutten av alle kamper.

2) Totalfotball
Opptil flere taktiske noviser har klagd på det som kan se ut som en uendelig rekke tilbakespill. I virkeligheten er dette imidlertid en videreutvikling av den såkalte totalfotballen. Å involvere alle utespillerne i det oppbyggende angrepsspillet har en lang tradisjon; igjen bringer Brann utviklingen ett steg videre. Keeperen er jo dessuten vår beste spiller, så det ville være direkte uklokt å holde ham utenfor spillet den halvparten av tiden vi har ballen.

3) Totalfotball II
De samme taktiske novisene har også uttrykt misnøye med mangel på støtte til spissen(e). Også dette er en misforståelse, og også her ligger Branns videreutvikling av totalfotball-begrepet bak. Det har lenge vært kjent at angrep er det beste forsvar. Hva som er det beste angrep har imidlertid frem til nå vært et mysterium. Branns analyseavdeling har, etter grundige studier, kommet frem til at midtbane faktisk er det beste angrep, og at det dermed er liten grunn til å fysisk sende spillere fremover på banen. Basert på analyseavdelingens arbeid og de positive erfaringene fra forrige punkt tyder mye på at keeper er den beste midtbanen, men en kompromissløs implementering av dette kommer trolig først i 2014.

4) Dobling på kantene
Dette har så langt ofte blitt trukket frem som et mål i det offensive spillet. En nylig internkamp mellom A- og B-lag har imidlertid gjort at analyseavdelingen, i påvente av nærmere studier, nå har forbudt Rune Skarsfjord å bruke dette trekket i kamp resten av høsten. B-laget stilte med 5 venstrebacker, og satset på at dette skulle fremprovosere 10 høyrekanter hos A-laget. Det viste seg å slå til, og B-laget vant 19-6 i en meget underholdende kamp.

5) Detaljfokus
Ignoranter avskriver "tilfeldigheter avgjør fotballkamper" som nok en floskel i rekken. Brann vet imidlertid bedre. Brann har de siste sesongene trent målbevisst på myntkast, og som et resultat av dette vunnet opp mot 60% av sesongens myntkast så langt. I 2015 er målet å stabilt vinne 70% av alle myntkast, og dermed få et overtak på motstanderen allerede fra (før) første spark på ballen.

6) Fotball som tankesport
En klubb som Lillestrøm har i en årrekke vært kjent for å spille såkalt fysisk fotball. Med en trener som har en egen mental trener er det ikke overraskende at Brann har kommet langt i å utvikle det som må kunne kalles en psykisk fotball. Det viktigste er ikke nødvendigvis hvor man løper eller sparker, men hva man tenker mens man gjør det. Branns mentale overtak er dessverre foreløpig vanskelig å observere i praksis selv for tilskuere med opptil flere vekttall psykologi. Klubbens håp er at dette vil endre seg når man får erstattet fysioterapeuten med en psykoterapeut, og det ryktes at anonyme givere står klar til å spytte inn et betydelig beløp for å få på plass Paul Scharner i denne nøkkelrollen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar